; `
  • Zwroty i reklamacje


Każdemu Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu naszego sklepu internetowego przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia fizycznego otrzymania produktu przez adresata przesyłki.


Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość jest możliwe jeśli spełnione będą następujące warunki, mówiące o tym, iż:

- produkt nie był używany
- produkt nie nosi śladów użytkowania
- produkt posiada oryginalne opakowanie
- do produktu dołączony jest protokół zwrotu oraz oryginał lub kopia dowodu zakupu
- odstąpienie od umowy zostanie złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki (forma elektroniczna – biuro@telefony-gdansk.pl, poczta tradycyjna na adres korespondencyjny podany w zakładce „Kontakt z nami”).

UWAGA! W przypadku folii i szkieł ochornnych prosimy o przemyślane zakupy i dokładne zweryfikowanie modelu swojego urządzenia, czy jest zgodne z zakupem na aukcji. Folie i szkła ochronne po rozpakowaniu/zamontowaniu nie podlegają zwrotowi.
W przypadku etui również prosimy o dokładną weryfikację przed zakupem czy model telefonu odpowiada potrzebom, by uniknąć niepotrzebnej utraty czasu na ewentualne wymiany.
Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy Indywidualnemu w przypadku gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne (np. słuchawki douszne/dokanałowe, szczoteczki do zębów etc.).
 
Towar wraz z odstąpieniem należy odesłać drogą pocztową lub za pomocą kuriera na adres:

Telefony-Gdansk.pl
Kartuska 149/16
80-138 Gdańsk
Tel. 732-234-219
 
* Koszty zapakowania oraz odesłania zwracanego towaru ponosi Kupujący.
** Zwrot na konto bankowe wykonywany jest w terminie ustawowym 14 dni od otrzymania przesyłki lub oświadczenia od odstąpieniu od umowy, najczęściej w ciągu 5-7 dni roboczych.
*** Przesyłki za pobraniem nie są honorowane i nie będą przez nas odbierane.


REKLAMACJE

Najszybszym sposobem załatwienia reklamacji jest bezpośredni kontakt z autoryzowanym serwisem lub działem wsparcia Producenta, oni rozwiążą za Ciebie problem ze sprzętem lub przyjmą Twoją reklamację (wymagany dowód sprzedaży, który przesyłamy w formie elektronicznej). Chętnie zrobimy to za Ciebie, ale wydłuża to cały proces składania reklamacji. Informacje o gwarancji oraz dane kontaktowe autoryzowanego centrum serwisowego można znaleźć w karcie gwarancyjnej lub w dołączonej instrukcji produktu lub na stronie internetowej Producenta. Jeśli nie możesz znaleźć danych kontaktowych, skontaktuj się z nami, a podamy Ci odpowiednie dane kontaktowe.

W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Konsument oraz Przedsiębiorca indywidualny* ma również prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca** strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Reklamacje z tytułu gwarancji (jeśli nie chcą Państwo skorzystać z zaleceń opisanych w punkcie 1) oraz rękojmi należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy lub drogą elektroniczną - biuro@telefony-gdansk.pl 

Zalecamy, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

W przypadku reklamacji z tytułu rękojmi Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu na adres:

Telefony-Gdansk.pl
Kartuska 149/16
80-138 Gdańsk
Tel. 732-234-219


Towar należy dokładnie zabezpieczyć, aby nie uszkodził się w transporcie.


*Przedsiębiorca indywidualny - oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę związaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

**Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców - prosimy o przemyślane zakupy.
  • Sklep zamknięty

Witamy :) 


Z przyczyn od nas niezależnych sklep przez najbliższy czas będzie zamknięty :( 


Za utrudnienia przepraszamy i wierzymy, że szybko uda nam się wrócić! 


Kontakt: Biuro@telefony-gdansk.pl